Featured image of post رازی هست

رازی هست

باور می کنم به راز، به اینکه جهان تهی نیست.

وقتی در کتابخانه ها قدم می زنم، کتابها را باز می کنم و می بویم، آن عطر طراوت جوانی بشر که در جستجوی حقیقت به جسم کلمه بافته شده، به من تذکار می دهد، رازی هست.

از درک سوال عاجزم. نا امیدم.

در بین کتاب ها به دنبال انسان می گردم. مخفی گاهت کجاست؟ بین قفسه فلسفه یا عرفان؟ دین یا ادبیات …

میان بعضی کتاب ها رازی ست، که باید جُست.

و از لابه لای کتاب سازی ها، تعفّنِ شرک بیرون می زند.

سلامتی خوبان

سلامتی اونی که صبح که از خواب بلند می شن میدونه واسه چی از خواب بلند می شه.

سلامتی اونی که خودش رو شناخت؛ زمین وزمانه ش رو شناخت و دونست کجا ایستاده و باید به کجا بره.

سلامتی مردی که زندگیش یه ماموریته.

سلامتی مردی که می دونه خداش کیه.

سلامتی اونی که به همون چیزی که می دونست عمل کرد.

سلامتی مخلصا.

لعنت به ریا. لعنت به شرک.

Featured image of post «غریبه» اثر جان کارو

«غریبه» اثر جان کارو

پیاده سازی پروژه لمپ به مرحله قابل قبولی رسیده و این اولین تجربه من در ترجمه یک متن داستانی ست. متن اصلی را در کتابخوان لمپ مطالعه کردم. متنی که طبق الگوریتم، ساده ترین متن موجود در کتاب های آنالیز شده بود. اگرچه نباید از کیفیت آن توقع زیادی داشت؛ با این حال، وجود یافته و من از این ایجاد مشعوفم.

Featured image of post درباره مواظبت از نفس و عقل

درباره مواظبت از نفس و عقل

این روزها که می دانی؛ زمین وجود از ابر سیاه ترس و طمع تاریک شده و هوای نفس در ظلمات زمان می تازد و عمر را می گذراند، کجا می توان مجالی برای ظهور عقل و تسکین کودک وحشت زده ی نفس یافت؟

قدرت گرفته از Hugo
قالب Stack ساخته شده توسط Jimmy