Featured image of post صبح کردن شب نا امیدی و حیرت

صبح کردن شب نا امیدی و حیرت

این صبح ها که از خواب بیدار می شوم، با خودم می گویم مردن بهتر است یا زنده ماندن؟ مرگ دیگر مثل گذشته برایم بی موقع و غیر قابل قبول نیست. این، مرا در موقعیتی قرار می دهد که ناگزیر باشم پاسخ قانع کننده ای برای زنده ماندن داشته باشم.

Featured image of post کیسه بازیافت

کیسه بازیافت

کیسه آشغال و بازیافت ها را باید امروز می بردم. چون بار های قبل بازیافت ها را در سطل بازیافت مجتمع گذاشته بودم و حوصله ام نشده بود تحویل کانکس شهرداری بدهم، کیسه مخصوص بازیافت نداشتیم.

Featured image of post ماشین حساب جمع آوری آب باران

ماشین حساب جمع آوری آب باران

به کمک ماشین حساب جمع آوری آب باران می توانید حجم آب باران قابل جمع آوری را بر اساس مساحت زمین یا پشت بام خانه تان محاسبه کنید. این محاسبات می تواند در تخمین اندازه آب انبار ها مورد استفاده قرار گیرد.

Featured image of post ماشین حساب کشت درخت پالونیا

ماشین حساب کشت درخت پالونیا

ماشین حساب کشت درخت پالونیا به شما کمک می کند تا به طور تقریبی بتوانید تعداد درخت هایی را که در یک زمین مشخص می توانید بکارید را معیّن کنید و همچنین اینکه چند لیتر آب برای آبیاری این درختان در سال نیاز خواهید داشت.

قدرت گرفته از Hugo
قالب Stack ساخته شده توسط Jimmy