Featured image of post پروژه ها

پروژه ها

کتابخوان زبان اصلی

هیچ کتاب ترجمه ای، کامل نیست. تجربه خواندن به زبان اصلی هیچ وقت قابل مقایسه با خواندن ترجمه ی یک اثر نیست. در زبان اصلی، می تونید نوشته مولف را بدون واسطه لمس کنید. به همان زبان مبدا؛ به همان شکلی که برای اولین بار از ذهن نویسنده در پیکر کلمات تجسم یافته.

کتابخوان «زبان اصلی» یک کتابخوان بهینه شده برای علاقه مندان به زبان و ادبیات انگلیسی هست.

کتاب ها در «زبان اصلی» توسط هوش مصنوعی از آسان به سخت مرتب سازی شدند و شما می توانید با هر سطحی از دایره لغات انگلیسی تان، کتاب مناسبی پیدا کنید و مطالعه را شروع کنید.

در حین مطالعه، واژه هایی که نمی دانید های لایت شده اند و می تواند واژگان جدید را به دایره واژگان خود اضاف کنید.

برای مرور واژه ها نیز بخش مخصوصی وجود دارد و می توانید پس از مرور یک واژه، آن را به لیست واژه های تثبیت شده تان اضاف کنید.

دانلود از کافه بازار

ماشین حساب جمع آوری آب باران

به کمک ماشین حساب جمع آوری آب باران می توانید حجم آب باران قابل جمع آوری را بر اساس مساحت زمین یا پشت بام خانه تان محاسبه کنید. این محاسبات می تواند در تخمین اندازه آب انبار ها مورد استفاده قرار گیرد.

ماشین حساب جمع آوری آب باران

ماشین حساب کشت درخت پالونیا به شما کمک می کند تا به طور تقریبی بتوانید تعداد درخت هایی را که در یک زمین مشخص می توانید بکارید را معیّن کنید و همچنین اینکه چند لیتر آب برای آبیاری این درختان در سال نیاز خواهید داشت.

شغل نیکان

شغل نیکان، عنوان کتابی ست درباره نحوه امرار معاش و کسب درآمد پیامبران، امامان و اولیای الهی. در این کتاب خواهیم دید که بزرگان معرفت و توحید جملگی کار و تولید را افتخار خود می دانستند و هرگز بار زندگی خود را بر دوش پیروان و علاقه مندان به دین و دیانت نمی گماردند.

داستان خمس

داستان خمس هم عنوان کتابی ست درباره تاریخ و ریشه های خمس و بررسی آیات و روایت مرتبط با آن.

قدرت گرفته از Hugo
قالب Stack ساخته شده توسط Jimmy